Văn phòng trụ sở chính

20 Handa-Cho, Higashi-Ku, Hamamatsu-City, Shizuoka-Pref., 431-3124, Japan

Tel: 81-53-432-1711
Fax: 81-53-433-6115


Trụ sở chinh/phòng kinh doanh: đi vào hoạt động từ năm 1999
Nhân viên: văn phòng trụ sở 17 người/phòng kinh doanh 19 người

Bộ phận Máy công nghiệp/Công xưởng Funaoka

720 Handa-Cho, Higashi-Ku, Hamamatsu-City, Shizuoka-Pref., 431-3124, Japan

Tel: 81-53-434-3511 
Fax: 81-53-433-6115


Công trường funaoka: đi vào hoạt dộng từ năm 1970
Nhân viên: 87 người

Bộ phận linh kiện cơ giới/ Công xưởng Hosoe

7000-18 Nakagawa, Hosoe-Cho, Kita-Ku, Hamamatsu-City, Shizuoka-Pref., 431-1304, Japan

Tel: 81-53-523-2411
Fax: 81-53-523-2419


Công xưởng Hosoe: đi vào hoạt động từ năm 1989
Nhân viên: 142 người